Kutse taotlemine

ÜLDINFO

Ujumistreenerite kutseomistamise eksamid toimuvad kaks korda aastas – septembris ja märtsis.

Lisainfo Eesti Ujumisiliidu koolituste juhilt Vladimir Kunitsõnilt, tel. 5569 2569, vladimir.kunitson@gmail.com.

Kohustuslikult esitatavad dokumendid (sisse skaneerituna, esitatakse elektrooniliselt)

http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur2

Vormikohane avaldus

 1. isikut tõendava dokumendi koopia – pass, ID kaart või juhiluba
 2. haridust tõendava dokumendi koopia
 3. täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopiad
 4. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)
 5. Kutseomistamise tasu maksmist tõendav dokument või selle koopia (maksekorraldus)

– Kui kõrgharidust tõendaval dokumendil puudub märge ,,ujumise treener”, palume lisaks esitada akadeemiline õiend läbitud kursuste/ainete kohta.

– Dokumentide õigsuse eest vastutab esitaja.

– Avalduses märkida ära eksami sooritamise keel!

Lisainfot – Info KUTSETAOTLEJATELE 2019

Kutse taotlemine:

EKR kutset on võimalik taotleda alates 17,5 aastastel.

Alates 2019 on kõikidel tasemetel kohustuslik kehtiv esmaabi tõend esimene kord 16 tundi ja siis kord kolme aasta jooksul 6 tundi

EKR 3 kutse esmakordsel taotlemisel on vaja osaleda järgmistel koolitustel:

EKR 4 kutse esmakordsel taotlemisel peab olema:

EKR 5 kutse esmakordsel taotlemisel peab olema:

 • Ujumistreenerite erialakoolitus EKR 5- koolitus toimub esmakordselt kord kahe või kolme aasta jooksul. Info tuleb www.swimming.ee/andmebaas
 • NB! Kui esmakordsel kutsetaotlejal on spordialane kõrgharidus, aga ei ole ujumistreeneri eriala, siis peab taotleja EKR 4 taotlemiseks läbima 50 tunnise EKR 4 erialakoolituse või EKR 5 taotlemiseks läbima 70 tunnise EKR 5 erialakoolituse.
 • Üldained – EKR 5  70 TUNDI http://www.sport.ee/et/event?type=type_event&liik=TR&subm
 • EKR 5 ujumistreeneri eksam koosneb 4 osast: üldained (20 küsimust), eriala osa (20 küsimust), vestlus ja viima läbi koolituse teisele treenerile.

EKR 6 esmakordsel taotlemisel peab olema:

 • 60 tundi täiendkoolitust
 • Kõrged sportlikud tulemused
 • Treener peab läbi viima koolituse

EKR 7 taotlemisel ja taastaotlemisel peab taotleja minema otse EOK treeneritekomisjoni koos oma komisjoni esimehega.

Treeneri kutse taastaotlemine

Selleks, et taastaotleda treeneri kutset on vajalik:

 • 60 tundi täiendkoolitust
  Millest vähemalt 30 tundi peavad olema seotud ujumisega ja 30 tundi võivad olla spordiga seotud koolitused, näiteks  – sportlase toitumine, spordimassaaz, spordipsühholoogia jne). Täiendkoolitusest vähemalt 50 % peab olema kontaktkoolitus, 50 % võib olla online koolitusena.
 • Esmaabi koolitus.
  Esmakordselt 16 tundi. Kui varem on osaletud 16 tunnisel, siis piisab 6 või 8 tunnisest. Koolitus kehtib 3 aastat
 • Essee (1-2 lk)
  Essee teema on viimase 4 aasta analüüs ja järgmise 4 aasta plaanid. Essee peab vastama küsimustele:
  • Keda treenitakse? Mis tasemele, mis vanuses, mis eesmärgiga?
  • Millisest metoodikast lähtutakse?
  • Mida muudetakse võrreldes algmetoodikaga?
  • Mida uut õpiti ja mida muudeti viimase 4 aasta jooksul?
  • Mida tahetakse rakendada järgmistel aastatel?
  Essee tuleb laadida üles spordiregistrisse või saata e posti aadressile vladimir.kunitson@gmail.com

Kutsete taastaotlemisel piisab täiendkoolitustundidest (ei pea olema märget mis tasemele on koolitus)

 • Treeneritel kes osalevad treenerina Eesti koondise koosseisus tiitlivõistlustel on võimalik saada kuni 12 tundi täiendkoolitust. Tõendi väljastab Ujumisliit
 • Vastavalt kokkuleppele Spordiregistriga võivad sportlased, kes osalevad täiskasvanute EM, MM ja OM võistlustel, saada kokku 12 tundi erialakoolitust EKR 4 ja 5 taseme jaoks. Tõendi väljastab Ujumisliit.

Saavutussportlaste tulemuslikkuse arvestamine treeneri kutseomistamisel ja kategooriate andmisel. 

EKR VI  taseme arvestusnõuded:

Õpilased peavad olema jõudnud Eesti Meistrivõistlustel oma vanuseklassides medaliteni. Osalenud Eesti koondises Euroopa meistrivõistlustel, Juunioride Euroopameistrivõistlustel, Noorte OM-l, ENOF-l või püstitanud Eesti noorte või juunioride rekordeid.

EKR VII  taseme arvestusnõuded:

Eesti rekordi püstitamine. Osalemine OM-l. Jõudmine EM-l, MM-l poolfinaali. Muudel kõrgtasemelistel võistlustel (Universiaad) jõudmine poolfinaali-finaali. MK etappidel jõudmine finaali.

Esmakordsel taotlemisel peavad tingimused olema täidetud viimase 4 aasta jooksul, taastaotlemisel kogu treeneri karjääri jooksul.

Kutseomistamise tasu:

Tasuda Eesti Ujumisliit a/a EE507700771008840232. Selgitusse märkida: Treener + tase; ees- ja perekonnanimi.

Kutseeksami tasu määrad (ka järeleksami puhul) :

Abitreener EKR 3 -40 EURi
Nooremtreener EKR 4 -47 EURi
Treener EKR 5 -56 EURi
Vanemtreener EKR 6 – 72 EURi
Meistertreener EKR 7 -80 EURi (maksta Spordiregistrile)

Pensionäridele – 6 EUR

Eksamile pääsust teavitatakse kutsetaotlejaid e-posti teel (kontrollige, et dokumentides on esitatud korrektne meiliaadress).

LISAINFO:

Vastavalt EOK kutsekomisjonide töö ümberkorraldusele peavad alates 2016 aastast kõikide alaliitude treenerid esitama kutsedokumente Eesti Spordiregistri veebilehe kaudu.

Seoses sellega on mõningad muudatused

1)         Kõik dokumendid peavad olema elektroonilised ehk sisseskaneeritud.

2)         Dokumente saavad üleslaadide ainult kutsetaotlejad- sisenedes portaali kas ID-kaardi või panga kaudu

3)         Kutseeksami maksmist tõendav dokument tuleb lisada dokumentide esitamise kuupäevaks. Seoses sellega, kes soovib arvet, palun andke sellest teada vähemalt nädal enne dokumentide esitamise tähtaega ujumisliidu e-posti aadressile estswim@swimming.ee

4)         Kutseregister kontrollib esimesena dokumendid ja need mis on korras, saadetakse EULi kutsekomisjonile. Kui on mingid tõendid puudu või on tasu maksmata, siis dokumente vastu ei võeta ja eksamile ei pääse.

Siin näeb infot kutseeksami toimumisest

https://www.spordiregister.ee/treeneriteregister/index.php?ac=kuulutamine

Siit saab esitada dokumente

https://minu.treenerikutse.ee/

https://www.spordiregister.ee/?ac=esitamine