Reeglid

Eesti mastersujumise ja masters avaveeujumise reeglid

Sisukord

• Üldist
Masters-ujumisvõistluste reeglid
• MSW 1 vanuseklassid
• MSW 2 alad
• MSW 3 masters-ujumise tehnilised reeglid 
• MSW 4 teateujumised
• MSW 5 rekordid
• Eesti masters-rekordid
Masters-avaveeujumise reeglid

Käesolevad reeglid baseeruvad FINA vastaval regulatsioonil ja neis kasutatakse FINA
reeglitele vastavaid lühendeid:
MGR = Masters-General Rules, masters-võistluste üldised reeglid
MSW = Masters-Swimming Rules, masters-ujumise reeglid
MOWS = Masters-Open Water Swimming Rules, masters-avaveeujumise reeglid
GR = General Rules, ujumisspordi üldised reeglid
SW = Swimming Rules, ujumise reeglid
Märkus: Kui selles dokumendis olev eestikeelne sõnastus läheb vastuollu FINA
inglisekeelse tekstiga, siis lähtutakse üldjuhul inglisekeelsest. Eranditeks on tekstid, mis
on tähistatud „EUL märkus“ ja peatükk „Eesti masters-rekordid“, kus lähtutakse
eestikeelsest.

Üldist

Masters-tegevuste eesmärk on edendada vähemalt 25-aastaste ujumissportlaste tervist, omavahelist sõprust ja teadlikkust ujumises, vettehüpetes, kujundujumises, veepallis ja avaveeujumises. (NB! Erandid veepallis vt FINA MPW 1.3)

Igal alal (ujumine, avaveeujumine, vettehüpped, veepall ja kujundujumine) järgitakse
FINA üldiseid reegleid, välja arvatud masters-erandid, mille ujumist ja avaveeujumist
puudutavad osad on kirjeldatud selles dokumendis.
FINA tegevusjuhendites (By-laws) on lisareegleid, mida võetakse arvesse ka mastersvõistlustel.

Masters üldised reeglid (MGR)

MGR 1 FINA Liikmesliidud registreerivad masters-tegevuses osalevad võistlejad mõnele rahvusliku alaliidu veespordialale. Võistleja, kes registreeritakse masters-tegevusele mistahes alal, säilitab piiramatu õiguse osa võtta muudest võistlustest.

MGR 2 Välja arvatud FINA reeglitesse tehtud spetsiifilised erandid, puudutavad kõik
muud FINA reeglid ka masters-võistlusi.

MGR 3 Võistlema lubatakse ainult isikud, kes esindavad klubisid. Ükski ujuja ega
võistkond ei saa esindada riiki või alaliitu.
Võistlustele ülesandmised toimuvad vastavalt konkreetse võistluse juhendile. Eelnevalt registreeritud tulemuste olemasolu ei ole masters-ujumises vajalik.

MGR 4 Osaleja kuulumine vanuseklassi määratakse selle vanuse põhjal, mis võistlejal on võistlusaasta 31. detsembril.

MGR 5 Masters-võistlejad peavad olema teadlikud sellest, et võistlusteks tuleb
valmistuda ja tervislik seisund peab olema korras.
Neilt eeldatakse täielikku vastutuse võtmist võistlemises sisalduvate riskide osas.
Võistlustele registreerimisel peavad nad vabastama FINA, vastava riigi alaliidu ja
korraldajad kõigest vastutusest, mis on seotud juhtumitega, mille tagajärjeks võib olla
surm, vigastus või materiaalne kahju. Iga masters-võistleja peab registreerimisel alla
kirjutama vastutusest vabastamise dokumendile, milles hoiatatakse võistlemisega seotud riskidest.

Masters-ujumise võistlusreeglid (MSW)

Ujumise üldised reeglid (SW) kehtivad ka masters-ujumise puhul, va alljärgnevad
erandid:

MSW 1 vanuseklassid

MSW 1.1 Individuaalalad: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,
60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94 … (viie-aastased vanuseklassid nii
kaugele kui vaja).

MSW 1.2 Teateujumised: Võistkonna vanus määratakse, liites kokku võistkonna liikmete vanused täisaastates. Vanuseklassid teatevõistlustel on:
100-119 aastat,
120-159
160-199
200-239
240-279
280-319
320-359
ja … (neljakümne aasta kaupa nii kaugele kui vaja).

MSW 1.3 Kõikidel masters-võistlustel määratakse võistleja vanus võistlemise aasta 31. detsembri järgi.

MSW 2 alad

Järgnevad alad võivad olla kavas igas vanuseklassis.

MSW 2.1 Lühike rada (25 m)
50 100 200 400 800 1500 m vabaujumine
50 100 200 m selili
50 100 200 m rinnuli
50 100 200 m liblikat
100 200 400 m kompleksi
4 x 50 m vabalt teateujumine
4 x 50 m kombineeritud teateujumine
4 x 50 m vabalt teateujumine segavõistkondadele (2 naist ja 2 meest)
4 x 50 m kombineeritud teateujumine segavõistkondadele (2 naist ja 2 meest)
4 x 100 m vabalt teateujumine
4 x 100 m kombineeritud teateujumine
4 x 100 m vabalt teateujumine segavõistkondadele (2 naist ja 2 meest)
4 x 100 m kombineeritud teateujumine segavõistkondadele (2 naist ja 2 meest)
4 x 200 m vabalt teateujumine
4 x 200 m vabalt teateujumine segavõistkondadele (2 naist ja 2 meest)

MSW 2.2 Pikk rada (50 m)
50 100 200 400 800 1500 m vabalt
50 100 200 m selili
50 100 200 m rinnuli
50 100 200 m liblikat
200 400 m kompleksi
4 x 50 m vabalt teateujumine
4 x 50 m kombineeritud teateujumine
4 x 50 m vabalt teateujumine segavõistkondadele (2 naist ja 2 meest)
4 x 50 m kombineeritud teateujumine segavõistkondadele (2 naist ja 2 meest)
4 x 100 m vabalt teateujumine
4 x 100 m kombineeritud teateujumine
4 x 100 m vabalt teateujumine segavõistkondadele (2 naist ja 2 meest)
4 x 100 m kombineeritud teateujumine segavõistkondadele (2 naist ja 2 meest)
4 x 200 m vabalt teateujumine
4 x 200 m vabalt teateujumine segavõistkondadele (2 naist ja 2 meest)

MSW 3 masters-ujumise tehnilised reeglid

MSW 3.1 Eri vanuseklasse ja erinevast soost võistlejaid võib paigutada samasse
vahetusse, et keegi ei peaks ujuma üksi ja rajad saab täidetud.

MSW 3.2 Startides (va seliliujumine) kui kohtunik annab pika vile, võivad võistlejad
võtta lähtepositsiooni nii, et vähemalt üks jalg on kas stardipuki või basseini ääre
esiservas või minnakse vette. Veest startides on vähemalt üks käsi kokkupuutes stardiseinaga.

MSW 3.3 Kõik masters-võistlused ujutakse otseste finaalidena, ilma eelujumisteta.
EUL-i märkus: Kõik tavavõistluste raames toimuvad masters-alad tuleb ujuda eraldi
vahetustena. Masters-vanuseklasside võistlejad ei tohi startida samas vahetuses üldiste vanuseklasside ujujatega.

MSW 3.4 Ujujad tohivad jääda omale rajale sel ajal kui teised jätkavad võistlust, kuni
kohtunik annab korralduse basseinist väljuda.

MSW 3.5 Korraldaja tohib asetada 400m, 800m ja 1500m vabaujumises kaks (2)
samast soost ujujat samale rajale. Igale ujujale tuleb võtta oma aeg.

MSW 3.6 Soojendusujumist tuleb valvata.

MSW 3.7 Liblikujumises on lubatud rinnuliujumise jalalöök. Lubatud on ainult üks
rinnuliujumise jalalöök kätetõmbe kohta, va pöördesse ja finišisse tulles, kus on lubatud üks rinnuliujumise jalalöök ilma kätetõmbeta. Stardi ja pöörde järel on lubatud üks rinnuliujumise jalalöök enne kätetõmmet.

MSW 3.8 Tulemuste protokolli tuleb märkida ka ujujad, kes on diskvalifitseeritud. Lisada tuleb põhjus.

MSW 4 teateujumised

MSW 4.1 Teateujumise võistkonda peavad kuuluma sama klubi ujujad. Ujuja tohib esindada ainult ühte klubi.

MSW 4.2 Segavõistkonna võistlejate järjestus on vaba.

MSW 5 rekordid

MSW 5.1 Masters-ujumise maailma- ja Euroopa rekordeid saab püstitada kõikidel MSW 2 loetletud aladel, nii meestele, naistele kui segavõistkondadele ja kõikides
vanuseklassides. Aega tuleb mõõta 1/100 sekundi täpsusega (kaks kohta peale koma) võttes arvesse rekordi kinnitamise taotlusvormil toodud tingimusi.
Maailma- ja Euroopa rekordid kinnitatakse vaid juhul kui need on mõõdetud automaatse ajavõtuseadmega või poolautomaatse ajavõtuseadmega juhul kui automaatsel seadmel on rike.

EUL-i märkus: Eesti masters-rekordite nõuded on toodud eraldi dokumendi lõpuosas.

MSW 5.2 Ujuja peab ise korraldama, et maailmarekordi kinnitamise taotlus esitatakse
60 ööpäeva jooksul võistluste lõppemisest FINA ametlikul rekordi vormil. Euroopa rekordi puhul on taotluse esitamise aeg 30 päeva.

EUL-i märkus: Eestis ujutud rekordite taotlused esitatakse EUL-ile, kes edastab need
FINA-le või LEN-ile.

MSW 5.3 Masters-ujumise maailma- ja Euroopa rekordeid saab teha ainult mastersvõistlustel, kusjuures täidetud peavad olema kõik allpool toodud tingimused:
a) riigi alaliidu loal korraldatavatel masters-võistlustel
b) kui võistluste korraldaja on FINA’sse kuuluva alaliidu liige või FINA poolt tunnustatud
c) kui võistlus on korraldatud FINA- ja masters-reeglitele vastavalt
d) kui iga osaleja on FINA liikmesliitu kuuluva klubi liige

EUL märkus: Masters-võistlusteks loetakse ka üldiste võistluste raames ujutavad
masters-vanuseklassidega alad juhul kui nende masters-stardid ujutakse eraldi vahetustena.

MSW 5.4 Segateateujumise võistkonna esimene ujuja võib taotleda maailmarekordi
kinnitamist.

Eesti masters-rekordid

Eesti masters rekordeid saab püstidada kõikidel aladel, mis on toodud Eesti Ujumisliidu masters-reeglite vastavas punktis, igas vanuseklassis.

Eesti Ujumisliit korraldab masters-rekordite kinnitamist ja arvestuse pidamist.
Eesti Ujumisliit märgib Eesti masters-meistrivõistlustel püstitatud rekordid rekordite
loetellu. Muudel võistlustel püstitatud rekorditest teatab asjakohane ujuja ise või tema klubi Eesti Ujumisliidule.

Eesti masters-rekordi kinnitamise eeldus on, et tulemus on ujutud ametlikel mastersvõistlustel ja on mõõdetud elektroonilise või poolelektroonilise ajavõtusüsteemiga.

Masters-maailmarekordeid saab püstitada vastavalt FINA reeglitele.
Eesti masters-rekordi püstitaja peab olema Eesti kodanik ja Eesti Ujumiliidu liikmesklubi liige. Teateujumises peavad kõik võistkonnaliikmed vastama samadele nõuetele.

Masters-avaveeujumise võistluste reeglid

Avavee masters-võistlusteks nimetatakse kõiki võistlusi, kus distantsi pikkus on üle
1500m ja kus osalevad masters-ujujad.

Järgitakse FINA OWS avaveeujumist puudutavaid reegleid, va alljärgnevad erandid.
MOWS 1 Avaveeujumise masters-võistluste distantsid on maksimaalselt 5km.

MOWS 2 Avaveeujumise individuaalsed masters-vanuseklassid Eesti meistrivõistlustel on samad, mis masters-basseiniujumise puhul. (MSW 1.1).

Masters-avaveeujumise vanuseklassid Eesti meistrivõistluste teateujumises on:
100-159 (osalejate vanuste summa täisaastates)
160-239 (osalejate vanuste summa täisaastates )
240 + (osalejate vanuste summa täisaastates)

Märkus: Muudel masters-avaveeujumise võistlustel määrab vanuseklassid konkreetse
võistluse juhend.

MOWS 3 Veetemperatuuri tuleb mõõta mitte varem kui 30 min enne võistluste algust.
Temperatuur peab olema vähemalt 18 oC ja mitte üle 31 oC. Vesi peab olema mõõdetud võimalikult raja keskkoha lähedalt ja 40cm sügavuselt. Vee temperatuuri kinnitab võistluste korraldaja või määratud isik.

MOWS 4 Igal ujujal peab olema värviline, kergelt märgatav ujumismüts.

MOWS 5 Kõikidel masters-avaveeujumise võistlustel tuleb turvalisusele pöörata erilist
tähelepanu.