Antidoping

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse koondmaterjal spordiorganisatsioonidele – AUS SPORT

Maailma dopinguvastane koodeks

Dopinguvastane koodeks on raam dopinguvastasele süsteemile. Selle on heaks kiitnud kogu olümpialiikumine, samuti paljud maailma spordiorganid ja riiklikud dopinguvastased organisatsioonid. UNESCO spordis dopingu kasutamise vastase konventsiooni kaudu on seda tunnustanud enam kui 170 riiki. Eesti valitsus on juunis 2003. aastal allkirjastanud Kopenhaageni deklaratsiooni, millega riik tunnustab Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) põhimõtteid ning kohustub järgima WADA koodeksit.

Uus koodeks

Koodeks jõustus esimest korda 2004. aasta juulis. Esimesed muudatused hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2009.

Maailma dopinguvastane koodeks 2021

Peale koodeksi on Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse kodulehel alalehekülg “Aus sport” kõige olulisema informatsiooniga, mis hõlmab keelatud ainete ja võtete nimekirja, testimist, raviotstarbelise kasutamise erandeid ning nii eesti- kui ka venekeelset käitumisjuhendit laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks.