Koondisesse kuulumine

EUL koondise kriteeriumid

A-KOONDIS

Normid:

OM, MM ja lühiraja MM – A norm.

EM ja lühiraja EM- eelujumise 16.koht kahe viimase võistluse parima tulemuse alusel (koht, mis viis poolfinaali)

– Tulemused kehtivad 15 kuud. Kui ujuja kordab EMil või lühiraja EMil olemasolevat normi, kehtib tema norm kuni järgmise sama võistluseni.

– Peatreeneril on õigus lõpetada sellel perioodil koondislase leping juhul, kui tulemused ei vasta nõuetele.

– Peatreeneril on õigus teha ettepanek lisada A-koondisesse ka normita ujujaid (nt. teatevõistluste puhul). Normita ujujate puudumisel määratakse koondislased peatreeneri ettepanekul, lähtudes „parim % normist“ kriteeriumist.

Finantseerimine:

EULi tegevustoetus 100%

EULi poolt lähetatavad võistlussõidud 100%

Koondise terviseuuringu laagrid 2x aastas (testid, filmimine, ühistegevused).

Arena varustuse pakett kõikidele, keda lähetatakse tiitlivõistlustele.

B-KOONDIS

Normid:

EM ja lühiraja EM – koht 50% seas osalejate arvust, arvestatakse kahe viimase võistluse parimat tulemust. Kui eelmistel tiitlivõistlustel osales alal 20 või vähem võistlejat ja 16. koha tulemus (või vähemate osalejate korral viimase koha tulemus) oli üldist konkurentsi arvestades ebatavaliselt nõrk, siis võib EUL juhatus korrigeerida normatiivi kõrgemaks, et see vastaks tasemelt teiste alade normatiividele.

Finantseerimine:

EULi tegevustoetus 50%

EULi poolt lähetatavad võistlussõidud 50%

Kui ujuja täidab võistlustel A-koondislase normi, tasutakse talle võistluste lähetuskulud ja jooksva aasta EULi tegevustoetus 100% tagant järele.

Koondise terviseuuringu laagrid 2x aastas (testid, filmimine, ühistegevused).

Arena varustuse pakett kõikidele, keda lähetatakse tiitlivõistlustele.

C-KOONDIS

Normid:

Kõik juunioride vanusest edasitulevad JEMi normiga ujujad või ujujad, kellel on tulemus 75% EMi normist.

Teisel aastal peab 75% EMi norm olema kõikidel C-koondislastel.

C-koondises saab olla max kaks aastat.

Finantseerimine:

Juunioride A-koondisele kehtiv tegevustoetus.

Peatreeneri kutsel koondise terviseuuringu laagrid 2x aastas.

JUUNIORIDE A -KOONDIS

Normid:

JEM, JMM – eelujumise 16.koht kahe viimase võistluse parima tulemuse alusel (koht, mis viis poolfinaali)

– Tulemused kehtivad 15 kuud.

– Peatreeneril on õigus lõpetada sellel perioodil koondislase leping juhul, kui tulemused ei vasta nõuetele.

– Peatreeneril on õigus teha ettepanek lisada juunioride A-koondisesse ka normita ujujaid (nt. teatevõistluste puhul). Normita ujujate puudumisel määratakse koondislased peatreeneri ettepanekul, lähtudes „parim % normist“ kriteeriumist.

Finantseerimine:

EULi tegevustoetus 100%

EULi poolt lähetatavad võistlussõidud 100%

Koondise terviseuuringu laagrid 2x aastas (testid, filmimine, ühistegevused).

Arena varustuse pakett kõikidele, keda lähetatakse tiitlivõistlustele.

JUUNIORIDE B –KOONDIS

Normid:

JEM, JMM – koht 50% seas osalejate arvust, arvestatakse kahe viimase võistluse parimat tulemust. Kui eelmistel tiitlivõistlustel osales alal 20 või vähem võistlejat ja 16. koha tulemus (või vähemate osalejate korral viimase koha tulemus) oli üldist konkurentsi arvestades ebatavaliselt nõrk, siis võib EUL juhatus korrigeerida normatiivi kõrgemaks, et see vastaks tasemelt teiste alade normatiividele.

Finantseerimine:

EULi tegevustoetus 50%

EULi poolt lähetatavad võistlussõidud 50%

Kui ujuja täidab võistlustel juunioride A-koondise normi, tasutakse talle võistluste lähetuskulud ja jooksva aasta tegevuskulud 100% tagant järele.

Koondise terviseuuringu laagrid 2x aastas (testid, filmimine, ühistegevused).

Arena varustuse pakett kõikidele, keda lähetatakse tiitlivõistlustele.

JUUNIORIDE C-KOONDIS

Kõik noorte vanusest edasitulevad ujujad, kellel on 31.detsembri seisuga 1300 WA (end.FINA) punkti noortekoondise kriteeriumide järgi. Juunioride C-koondises saab olla 1 aasta.

Finantseerimine:

Noori, kellel on või täidavad hooaja jooksul JEMi 75% normi, toetatakse EULi poolt määratud tegevustoetusega 3 x aastas.

Peatreeneri kutsel koondise terviseuuringu laagrid 2x aastas.

NOORTEKOONDIS

Normid:

1300 WA punkti – liidetakse kokku 2 ala (100m ja/või pikemal distantsil, v.a 100m kompleksi).

Tulemused kehtivad 12 kuud, arvestatakse nii 25m kui 50m basseini tulemusi.

Finantseerimine:

Noortekoondislasi toetatakse PMN ja/või Balti MV osalemisel.

Järelkasvulaagrid 2x aastas.

TIITLIVÕISTLUSTE DELEGATSIOON

Kõik sportlased, treenerid ja taustajõud, kes lähetatakse EULi poolt tiitlivõistlustele Eestit esindama. Kõikidele kehtivad antud võistluste perioodil ühtsed õigused ja kohustused olenemata finantseerimisest.

TEGEVUSTOETUS

Eesti Ujumisliidu poolt määratud rahaline ettevalmistustoetus.

KOONDISE TERVISEUURINGULAAGRID

Koondislaste kohustuslikud ühislaagrid, korraldatud ja finantseeritud Eesti Ujumisliidu poolt.

KOONDISLASE LEPING

Eesti Ujumisliidu ja ujuja vaheline kohustuslik leping, mis sõlmitakse ujuja koondislase staatuse omandamisel ja kus on fikseeritud mõlema poole õigused ja kohustused. Lepingu lisaks on ujuja järgneva hooaja eesmärgid. Leping pikeneb automaatselt koondislase staatuse perioodi jooksul.

NOORTE JÄRELKASVULAAGRID

Noortekoondise ja noorte peatreeneri poolt nimetatud kandidaatide 3-päevased ühislaagrid, 2 x aastas. Laagrid korraldatakse koostöös EULi ja sportlaste klubide ning treeneriga.

Täiendatud EULi juhatuses 01.11.2023

Täiendatud EULi juhatuses 05.01.2022

Kinnitatud EUL juhatuses 20.10.2021