Koondisesse kuulumine

EUL koondise kriteeriumid

TERMINID:

EESTI KOONDISLANE – absoluudiklassi ujuja, juunioride klassi ujuja, noorteklassi ujuja, kes vastab kinnitatud kriteeriumitele.
ABSOLUUDI KOONDISLANE – ujuja, kellel on täidetud eelseisva tiitlivõistluse norm (MMi puhul A norm) või nimetatud koondisesse peatreeneri ettepanekul.
ABSOLUUDI KOONDISE KANDIDAAT – ujuja, kes on täitnud MMi B normi; samuti esimest või teist aastat absoluudiklassi ujuja, kellel on täidetud kehtiv JEMi norm.
JUUNIORIDE KOONDISLANE – juunioride vanuseklassi kuuluv ujuja, kes on täitnud vähemalt oma vanuseklassi eelseisva tiitlivõistluse normi või nimetatud koondisesse peatreeneri ettepanekul.
JUUNIORIDE KOONDISE KANDIDAAT– esimest aastat juunioride klassis võistlev noor (kellel on 31. detsembri seisuga 1250 FINA punkti) või kes täidab hooaja jooksul tulemuse tegemise hetkel kehtiva JEMi 75% normi (koht 75% seas viimase võistluse osalejate arvust).
NOORTE KOONDISLANE – noorte vanuseklassi kuuluv ujuja, kellel on täidetud 1250 FINA punkti kahe (olümpia)ala kokkuvõttes või normitäitnute puudumisel nimetatud koondisesse peatreeneri ettepanekul.
TIITLIVÕISTLUSTE DELEGATSIOON – kõik sportlased, treenerid ja taustajõud, kes lähetatakse EULi poolt tiitlivõistlustele Eestit esindama. Kõikidele neile kehtivad antud võistluste perioodil ühtsed õigused ja kohustused olenemata finantseerimisest.
NORMID – JEM, JMM, EM ja EM lühiraja normatiiviks on kahe viimase võistluse 50% sisse kuuluv tulemus. Kui võistlejaid on 32 või vähem siis on normatiiviks 16 tulemus. Tiitlivõistluse normi moodustamisel arvestatakse kahel viimasel võistlusel tekkinud normatiividest tugevamat. Kui tekkiv norm on üldist konkurentsi arvestades ebatavaliselt nõrk või tugev, siis võib EUL juhatus korrigeerida normatiivi, et see vastaks tasemelt teiste alade normatiividele.
TEGEVUSTOETUS – Eesti Ujumisliidu poolt määratud rahaline ettevalmistustoetus.
TERVISEUURINGULAAGRID – koondislaste kohustuslikud ühislaagrid, korraldatud ja
finantseeritud Eesti Ujumisliidu poolt.
KOONDISLASE LEPING – Eesti Ujumisliidu ja ujuja vaheline kohustuslik leping, mis sõlmitakse ujuja koondislase staatuse omandamisel ja kus on fikseeritud mõlema poole õigused ja kohustused. Lepingu lisaks on ujuja järgneva hooaja eesmärgid. Leping pikeneb automaatselt koondislase staatuse perioodi jooksul.
JÄRELKASVU LAAGRID – noortekoondise kandidaatide 3-päevased ühislaagrid, 2 x aastas – jaanuaris ja augustis. Laagrid korraldatakse koostöös EULi ja sportlaste klubide ning treeneriga.

ABSOLUUDI KOONDIS:
ABSOLUUDI KOONDISLANE – ujuja, kellel on täidetud eelseisva tiitlivõistluse norm (MMi puhul A norm) või nimetatud koondisesse peatreeneri ettepanekul.
– Normiga ujujate puudumisel määratakse koondislased peatreeneri ettepanekul, lähtudes „parim % normist“ kriteeriumist.
– Arvestatakse 25m ja 50m basseini tulemusi ja kõiki distantse.
– Tulemused kehtivad 15 kuud. Kui ujuja täidab EMil või lühiraja EMil järgmise EMi või lühiraja EMi normi, kehtib tema norm kuni järgmise sama võistluseni.
– Koondislase staatus lõppeb pärast tiitlivõistlust, kui tal ei ole järgmise võistluse normi (või varem peatreeneri ettepanekul).
– Koondislaste nimekiri kinnitatakse seisuga 1. jaanuar, 1. mai, 1. september.
– Koondises osalemiseks peavad olema täidetud liikmekssaamise eeldused ja sõlmitud koondislase leping koos lisadega.

Rahastamine ja muud toetused:
– Tegevustoetus 3000 € makstakse 3×1000 € – jaanuaris, mais ja septembris.
– Peatreeneri poolt ilma normita koondisesse määratud ujuja ettevalmistustoetust ei saa.
– Hooaja jooksul normitäitnule (EM-i/MMi A norm) tasutakse kogu perioodiks määratud toetus.
– Kõik koondislased, kes on täitnud eelseisva tiitlivõistluse normi, lähetatakse tiitlivõistlusele EUL-i kulul. Peatreeneril on õigus teha ettepanek lähetada omafinantseeringul võistlustele ka normita ujujaid.
– MM-i B-normiga ujujal on võimalus omafinantseeringul võistlustest osa võtta, kuuludes samuti EULi tiitlivõistluste delegatsiooni. Kui B-normiga ujuja täidab võistlustel MMi A-normi, tasutakse talle võistluste lähetuskulud tagantjärele.
– Kui on objektiivne põhjus arvata, et varem normi täitnud sportlane ei ole võimeline
tiitlivõistlustel normi lähedale ujuma (näiteks vigastuse, haiguse, treening- või võistluspausi vms tõttu), on peatreeneril õigus jätta ta koondise delegatsioonist välja. Lõpliku otsuse selle kohta teeb juhatus.
– Korraldatakse terviseuuringu laagrid 2x aastas (testid, filmimine, ühistegevused).
– Kõikidele, kes lähevad Eestit esindama tiitlivõistlustele (EM, MM), jagatakse Arena koondise varustuse pakett.

ABSOLUUDI KOONDISE KANDIDAAT:
ABSOLUUDI KOONDISE KANDIDAAT – ujuja, kes on täitnud MMi B normi; samuti esimest või teist aastat absoluudiklassi ujuja, kellel on täidetud kehtiv JEMi norm.
– Ujujate areng vaadatakse peatreenerite ja klubitreeneriga üle enne uue koondise nimekirja kinnitamist (1.jaanuar/1.mai/1.september). Põhjendatult võib ujuja nimekirjast välja arvata.

Rahastamine ja muud toetused:
– Toetatakse EULi tegevustoetusega 1500 eurot, 3 x 500 eur hooajal (v.a MM B-normiga ujujad).
– Terviseuuringu laagrid 2x aastas (testid, filmimine, ühistegevused).
– Koondislase kandidaadi Arena varustuse pakett.

JUUNIORIDE KOONDIS:
JUUNIORIDE KOONDISLANE – juunioride vanuseklassi kuuluv ujuja, kes on täitnud vähemalt oma vanuseklassi eelseisva tiitlivõistluse normi või nimetatud koondisesse peatreeneri ettepanekul.
– Normita ujujate puudumisel määratakse koondislased peatreeneri ettepanekul, lähtudes „parim % normist“ kriteeriumist.
– Arvestatakse ainult 50m basseini tulemusi ja kõiki distantse.
– Tulemused kehtivad 15 kuud.
– Koondislase staatus lõppeb pärast tiitlivõistlust, kui tal ei ole järgmise võistluse normi.
– Koondislaste nimekiri kinnitatakse seisuga 1. jaanuar, 1. mai, 1. september.
– Koondises osalemiseks peavad olema täidetud liikmeks saamise eeldused ja sõlmitud koondislase leping koos lisadega.

Rahastamine ja muud toetused:
– Tegevustoetus 1500 € makstakse 3×500 € – jaanuaris, mais ja septembris.
– Peatreeneri poolt ilma normita koondisesse määratud ujuja ettevalmistustoetust ei saa.
– Hooaja jooksul normitäitnule (JEM-i ja JMMi) tasutakse kogu perioodiks määratud toetus.
– Kõik koondislased, kes on täitnud eelseisva tiitlivõistluse normi, lähetatakse tiitlivõistlusele EUL-i kulul. Peatreeneril on õigus teha ettepanek lähetada omafinantseeringul võistlustele ka normita ujujaid.
– EUL lähetab normi täitnud sportlase alaliidu kulul maksimaalselt ühele juunioride
tiitlivõistlusele aastas (kas JEM või JMM). JMMi lähetuse puhul kehtib lähetuskulude
kompenseerimise ülempiir 750 €.
– Kui on objektiivne põhjus arvata, et varem normi täitnud sportlane ei ole võimeline
tiitlivõistlustel normi lähedale ujuma (näiteks vigastuse, haiguse, treening- või võistluspausi vms tõttu), on peatreeneril õigus jätta ta koondise delegatsioonist välja. Lõpliku otsuse selle kohta teeb juhatus.
– Kui ujuja osaleb JEM või JMM võistlusel omafinantseeringul ja pääseb vähemalt poolfinaali, tasutakse talle võistluste lähetuskulud tagantjärele.
– Kõikidele, kes lähevad Eestit esindama tiitlivõistlustele (JEM, JMM), Arena koondise varustuse pakett.

JUUNIORIDE KOONDISE KANDIDAAT:
JUUNIORIDE KOONDISE KANDIDAAT – esimest aastat juunioride klassis võistlev noor (kellel on 31.detsembri seisuga 1250 FINA punkti noortekoondise kriteeriumide järgi) või kes täidab hooaja jooksul tulemuse tegemise hetkel kehtiva JEMi 75% normi (koht 75% seas viimase võistluse osalejate arvust).
– Ujujate areng vaadatakse peatreenerite ja klubitreeneriga üle enne uue koondise nimekirja kinnitamist (1.jaanuar/1.mai/1.september). Põhjendatult võib ujuja nimekirjast välja arvata.

Rahastamine ja muud toetused:
– JEMi 75% normi (koht 75% seas viimase võistluse osalejate arvust) täitnuid toetatakse EULi tegevustoetusega 510 €, 3 x170 €.
– Peatreeneri kutsel osalemine terviseuuringu koondiselaagrites.
– Koondislase kandidaadi Arena varustuse pakett.

NOORTEKOONDIS:
NOORTEKOONDISLANE – noorte vanuseklassi kuuluv ujuja, kellel on täidetud 1250 FINA punkti kahe (olümpia)ala kokkuvõttes või nimetatud koondisesse peatreeneri ettepanekul.
– Tulemused kehtivad 12 kuud. Kui uue nimekirja kinnitamise kuupäevaks ujuja tulemus või vanus ei vasta enam kriteeriumitele, arvatakse sportlane koondisest välja.
– Arvestatakse 50m ja 25m basseini tulemusi täiselektroonika ajavõtusüsteemiga.
– 1250 FINA punktiga ujujate puudumisel nimetatakse koondisesse 8 parimat pingerea alusel.
– Peatreeneril on õigus teha ettepanek lisada koondisesse normita ujujaid ka juhul kui 8 normitäitjat on olemas.
– Koondislased kinnitatakse seisuga 1. jaanuar, 1. mai, 1. september.
– Koondises osalemiseks peavad olema täidetud liikmeks saamise eeldused ja sõlmitud koondislase leping ja lisad.
*Noortekoondise koosseisu moodustamisel lähtutakse punktiarvestuses tulemuse tegemise hetkel kehtinud FINA punktitabelist.

Rahastamine ja muud toetused:
– Tegevustoetus 510 € makstakse välja (3×170 €) – jaanuaris, mais ja septembris.
– Tegevustoetust saavad kõik nimekirjas olevad noored, koondise nimekirja kinnitamise järgselt järgmise perioodi eest. Perioodid on jaanuar-aprill, mai-august ja september-detsember.
– Peatreeneri kutsel osalemine terviseuuringu koondiselaagrites.
– Ühepäevased laagrid nädalavahetustel – min 3x aastas. Kaugemalt tulijatele
kompenseeritakse transport kuludokumendi alusel.
– Noortekoondislase Arena varustuse pakett.

Kinnitatud EUL juhatuses 20.10.2021

Täiendatud EULi juhatuses 05.01.2022