24.10.2019 "Õpime ujuma 2" koolitus Tartu Kivilinna Koolis (Kaunase pst. 71), kell 09.00- 17.30. 

Eesti Ujumisliit kutsub ujumise algõpetuse juhendajaid osalema "Õpime ujuma 2" koolitusele Tartusse 24. oktoobril, kell 9.00- 17.30. "Õpime ujuma 2" koolitus on loogiline jätk "Õpime ujuma" koolitusele ja põhineb kevadel valminud ujumise algõpetuse e-õppematerjalidel (94 õppevideot, e-raamat "Teekond ujumisoskuseni" ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi). Koolituselt saab oskused ja harjutusvara selili ja krooli ujuma õpetamiseks. 

Uutele e-õppematerjalidele ja koolitustele on aluseks "Õpime ujuma" metoodika ning need on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018). 

Koolitusel saab osaleda maksimaalselt 15 juhendajat. Registreerumise viimane päev on 21. oktoober.

Koolituse sihtrühm:

Õpetajad, treenerid ja juhendajad, kes viivad läbi ujumise algõpetuse tunde  ja on läbinud "Õpime ujuma" kahepäevase (18 AT) koolituse. 

Koolituse sisuline kirjeldus:

„Õpime ujuma 2“ koolitusel osalejad saavad koolituselt oskused ja teadmised, kuidas efektiivsemalt kasutada  esimese kooliastme lastele  eakohast metoodikat ja digitaalseid õppematerjale ujumisoskuse (põhioskused, krooli ja selili ujumine) andmisel. Lisaks oskab selle koolituse läbinud õpetaja uute õppematerjalide võimalusi kasutades eesmärgipärasemalt õppeprotsessi kaasata veest vabastatud õpilased ja edasijõudnud (andekad) õpilased.

Lisaks  saavad juhendajad teadmised, millist rolli õppetöös täidavad elektroonilised eneseanalüüsi vahendid ja kuidas elektroonilised õppematerjalid toetavad kaasaegset õpikäsitust ja lõimimist.

„Õpime ujuma 2„  koolitus on loogiline jätk „Õpime ujuma“ metoodika kahepäevasele põhikoolitusele.

„Õpime ujuma 2“ koolitus on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Koolituse info:

Koolituse maksumuseks on 105€.

Koolitusel osaleja saab tunnisuse 10 AT.

Koolitus on EKR 3-7 tasemete täiendkoolitus.

Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa lamineeritud metoodilise juhendmaterjali „Teekond ujumisoskuseni“, kooliujumise ABC voldikud ja vajadusel „Õpime ujuma“ metoodilise juhendmaterjali.

Koolitusel osaleja saab kohapeal soetada „Veeohutus“ (2018,  Gert Teder, 56 lk) hinnaga 6.50 eurot.

Koolituse ajakava:

8.45 kogunemine

9.00-11.15 teooria klassis

11.30-12.30 praktilised tegevused basseinis

12.30-13.00 kogunemine klassis,  kerge eine
13.00 -15.15 teooria klassis

15.00-16.00 praktilised tegevused basseinis

16.00-16.15 kogunemine klassis kerge eine
16.15-17.30 teooria klassis

Koolituse detailsem programm on leitav siit.

Koolitust viivad läbi: Maria Trei, kes on ujumisõpetaja ning treener Kuusalu Keskkoolis ja EUL koolitaja. Helen Link, kes on  kooliujumise projektijuht Eesti Ujumisliidus. 

Pane ennast esimesel võimalusel kirja, sest koolitustel saab osaleda maksimaalselt 15osalejat. 

Tartu Kivilinna Kooli ujulas toimuvale koolitusele registreerumise viimane päev on 5. septembril.

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt isegi kahed ujumisriided ja kaks saunalina. Lisaks e-õppevahendite kasutamiseks seade (tahvelarvuti, arvuti või nutitelefon) ja kirjutusvahend.

Lisainfo : 

Koolituse toimumiskoha aadress: Kaunase pst. 71, 50706 Tartu

Info koolituse sisu kohta: Vladimir Kunitsõn, vladimir.kunitson@gmail.com 

Info registreerumise ja korralduse kohta: Helen Link, helen@swimming.ee

Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise ning eestindamise tellis haridus- ja teadusministeerium ning tegevust rahastati Euroopa sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt“.

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Arve
Ei vaja arvet (kannan osalustasu 105 eurot MTÜ Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE507700771008840232. Lisage ülekande selgitusse: koolitus, koolituse kuupäev ja osaleja nimi)
Soovin arvet

Debug