Koolitusele on nüüdseks juba rohkemgi kui 20 osalejat registreerunud. Järgmised soovijad peavad järgmisi koolitusi ootama jääma! Aitäh! Vabandame ja anname teada, et esimesele tasulisele koolitusele saab registreerida siit.

"Õpime ujuma 2" koolitus Pärnu Spordikooli ujulas (Metsa 19) ja Pärnu Koidula Gümnaasiumis (Metsa 21) 21. aprillil, kell 08.45-17.45 

Eesti Ujumisliit kutsub kooliujumise  õpetajaid ja juhendajad osalema "Õpime ujuma 2" koolitusele Pärnusse 21. aprillil, kell 08.45- 17.45. "Õpime ujuma 2" koolitused põhinevad värskelt valminud ujumise algõpetuse e-õppematerjalidel (94 õppevideot, e-raamat "Teekond ujumisoskuseni" ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi). Uutele e-õppematerjalidele ja koolitustele on aluseks "Õpime ujuma" metoodika ning need on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018). 

Kokku toimub kooliujumise juhendajatele haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel 4 tasuta koolitust. Igal koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 kooliujumise juhendajat.

Koolituse sihtrühm:

Koolituse sihtrühmaks on õpetajad ja juhendajad, kes viivad läbi ujumise algõpetuse tunde kooliujumise raames ja on läbinud "Õpime ujuma" kahepäevase (18 AT) koolituse.

Koolituse sisuline kirjeldus:

„Õpime ujuma 2“ koolitusel osalejad saavad koolituselt oskused ja teadmised, kuidas efektiivsemalt kasutada  esimesele kooliastmele  eakohast metoodikat ja digitaalseid õppematerjale õpilastele ujumisoskuse andmisel. Lisaks oskab selle koolituse läbinud õpetaja uute õppematerjalide võimalusi kasutades eesmärgipärasemalt õppeprotsessi kaasata vabastatud  ja edasijõudnud (andekad) õpilased.

Lisaks  saavad õpetajad teadmise, millist rolli õppetöös täidavad elektroonilised eneseanalüüsi vahendid ja kuidas elektroonilised õppematerjalid toetavad kaasaegset õpikäsitust ja lõimimist.

„Õpime ujuma 2„  koolitus on loogiline jätk „Õpime ujuma“ metoodika kahepäevasele põhikoolitusele.

„Õpime ujuma 2“ koolitus on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018). 

Koolituse täpsem info:

NB! Registreerumisel on kohustuslik „muu“ lahtris nimetada koolid, kus koolitusele registreeruv isik viib läbi kooliujumise tunde.  

Koolitus on osalejatele tasuta.

Koolitusel osaleja saab tunnisuse 10 AT.

Koolitus on EKR 3-7 tasemete täiendkoolitus.

Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa lamineeritud metoodilise juhendmaterjali „Teekond ujumisoskuseni“, kooliujumise ABC voldikud ja vajadusel „Õpime ujuma“ metoodilise juhendmaterjali.

Koolitusel osaleja saab kohapeal soetada „Veeohutus“ (2018,  Gert Teder, 56 lk) hinnaga 6.50 eurot.

Koolituse ajakava:

8.45 kogunemine

9.00-11.15 klassis

11.30-12.30 basseinis

12.30-13.00 kogunemine klassis,  kerge eine
13.00 -15.15 klassis

15.30-16.30 basseinis

16.30-16.45 kogunemine klassis kerge eine
16.45-17.45 klassis

Koolituse detailsem ajakava tegevustega on leitav siit.

Koolitust viivad läbi: Vladimir Kunitsõn, kes on ujumistreener ja Tallinna ülikooli lektor. Triin Rääsk, kes on  ujumistreener ja töötab lektorina Tallinna ülikoolis. Helen Link ujumistreener ja kooliujumise projektijuht Eesti Ujumisliidus. 

Pane ennast esimesel võimalusel kirja, sest koolitustel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat

Pärnu Spordikooli ujulas ja Koidula Gümnaasiumis toimuvale koolitusele registreerumise viimane päev on 17. aprillil.

Jälgi hoolega, et registreeruksid soovitud asupaigas ja ajal toimuvale koolitusele. Jälgi hoolega, et täidaksid lahti "muu", kus nimetad koolid, mille õpilastele osaleja on kooliujumise tundide juhendaja.

Pärnu Spordikooli ujulas ja Koidula Gümnaasiumis toimuvale koolitusele registreerumiseks täida selle lehe paremal servas olev vorm.

14.04-28.04.2019 "Õpime ujuma 2" koolitused üle-Eesti.

Tasulise koolituse registreerimise link: Tallinn, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses 25.04.2019 - http://www.swimming.ee/andmebaas/et/post/75/25042019_opime_ujuma_2_koolitus_tallinnas_astangu_kutserehabilitatsiooni_keskuses_

Grupp on täis! 14.04.2019 - Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, 13519 Tallinn) Loe täpsemalt ja registreeru Tallinna koolitusele kuni 9.04 siit.

Grupp on täis! 26.04.2019 - Tartus Tartu Kivilinna Koolis (Kaunase pst. 71, Tartu) Loe täpsemalt ja registreeru Tartu koolitusele kuni 20.04 siit.

Grupp on täis! 28.04.2019 - Sillamäel Spordikompleksis Kalev (Kesk 30, Sillamäe) ja Sillamäe ujulas (Kesk 28, Sillamäe) Loe täpsemalt ja registreeru Sillamäe koolitusele kuni 20.04 siit.

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt isegi kahed ujumisriided ja kaks saunalina. Lisaks e-õppevahendite kasutamiseks seade (tahvelarvuti, arvuti või nutitelefon).

Lisainfo : 

Koolituspaiga aadressid: Õppeklass (Koidula Gümnaasium) - Metsa 21, Pärnu 80025; Pärnu Spordikooli ujula - Metsa 19, Pärnu, 80010.

Info koolituse sisu kohta: Vladimir Kunitsõn, vladimir.kunitson@gmail.com 

Info registreerumise ja korralduse kohta: Ramo Kask, ramo@swimming.ee

Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise ning eestindamise ja nende põhjal toimuvad „Õpime ujuma 2“  koolitused tellis haridus- ja teadusministeerium ning tegevust rahastati Euroopa sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt“.

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Debug