Koolitusele on nüüdseks juba 20 osalejat registreerunud. Järgmised soovijad peavad järgmisi koolitusi ootama jääma! Aitäh!

16.-17.03.2019 „Õpime ujuma“ koolitus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, Astangu 27, 13519 Tallinn 

Eesti Ujumisliit kutsub ujumise algõpetuse õpetajaid ja juhendajad osalema kahepäevasele praktilisele "Õpime ujuma" koolitusele, kus esmakorselt kasutame õppetöös uusi "Õpime ujuma" metoodikal põhinevaid e-õppematerjale (94 õppevideot, e-raamat "Teekond ujumisoskuseni" ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi).

Koolituse ajakava

I päev – kell 09:00-17.00

II päev – kell 8.00-14.30

Vaata koolituse täpsemat ajakava siit.

Koolituse info: 

 • Ujumise algõpetuse juhendajate kahepäevane praktiline koolitus põhineb põhikooli kehalise kasvatuse ainekava ujumise osal.
 • Koolitus annab ujumise algõpetuse juhendajale praktilised juhised ja metoodilise materjali selle kohta, kuidas läbi viia ujumise algõpetuse tunde ja jõuda samm sammult uues kehalise kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemuste e. ujumisoskuse saavutamiseni.
 • Vaata täpsemat informatsiooni koolituse sisu kohta siit
 • Kahepäevase koolituse läbimisel saab iga osaleja Eesti Ujumisliidu tunnistuse
  (maht 18 tundi).
 • Eesti Ujumisliit koostab „Õpime ujuma“ koolituse läbinutest registrit, mida saab vaadata siit.
 • Iga koolitusel osaleja saab kaks õpikut, mida koolituse käigus koos uute e-õppevahenditega kasutama õpitakse. „Õpime ujuma” õpik sisaldab metoodikat, üldteadmisi, pedagoogikat ja mängulist harjutusvara (üle 100 harjutuse). „Teekond ujumisoskuseni” sisaldab terve algõpetuse kursuse jagu näidis ujumistunde ja on rohkete illustratsioonidega. Osalejad saavad „Teekond ujumisoskuseni” raamatu lamineeritud versiooni, mis sobib kasutamiseks basseini ääres tunde andes.

Koolitusele on oodatud:

 1. Õpetajad, kes juba õpetavad lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma.
 2. Õpetajad, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.
 3. Lasteaedades ujumise algõpetust läbiviivad või seda tulevikus tegevad õpetajad.
 4. Kõik inimesed, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.
 5. Ka kõik teised, kes ei ole õpetajad, kuid on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

Koolitust viivad läbi: Vladimir Kunitsõn ja Triin Rääsk, kes on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu ning Selts Eesti Vetelpääste koostöös spetsiaalse ettevalmistuse. Mõlemad koolitajad on praktilise kogemusega ujumistundide juhendajad ja Tallinna Ülikooli lektorid.

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt isegi kahed ujumisriided ja kaks saunalina. Lisaks e-õppevahendite kasutamiseks seade (tahvelarvuti, arvuti või nutitelefon).

Täpsem info korralduse kohta: 

Osalustasu 135 +km eurot. Osalustasu sisaldab Eesti Ujumisliidu tunnistust (maht 18 tundi), õppetööd sh. 4 praktilist osa basseinis, "Õpime ujuma" ja „Teekond ujumisoskuseni” raamatuid ning kerget einet koolituse mõlemal päeval.

Pane ennast esimesel võimalusel kirja, sest koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat. Registreerumise viimane päev on 14. märtsil. 

Info koolituse sisu kohta: Vladimir Kunitsõn, vladimir.kunitson@gmail.com 

Info registreerimise kohta: Ramo Kask, ramo@swimming.ee

Koolituse toimumiskoha aadress: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses - Astangu 27, 13519 Tallinn 

Koolitusel kasutatava juhendmaterjali ning e-õppematerjalide eestindamise ja tootmise on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning tootmist rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt“.

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Arve
Ei vaja arvet (kannan osalustasu 135+KM kokku: 162 eurot eurot MTÜ Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE507700771008840232. Lisage ülekande selgitusse: koolitus, koolituse kuupäev ja osaleja nimi)
Soovin arvet

Debug