27.10.2018 „Õpime ujuma“ metoodika lasteaia laste õpetamiseks Palamuse lasteaias

Palamuse lasteaed  koostöös Eesti Ujumisliiduga  korraldab Palamuse uues lasteaias praktilisele "Õpime ujuma" koolituse lasteaia õpetajatele. Koolituselt saab teadmised ja oskused, et  läbi viia eesmärgipäraselt ujumistunnid lasteaia lastele ja valmistada lapsed ette kooliujumiseks.

Koolitusele on oodatud:

Igaüks, kes on valmis lasteaia ealiseid lapsi veega kohandama ja ujuma õpetama või selles ujumisõpetajale toeks olema.

Palun pane ennast koolitusele kirja sellel lehel oleva ankeedi kaudu.

Koolituse aeg: 27.10.2018 kell 9.30-16.30

Koolituse koht: Palamuse lasteaed, Suur tn.6, Palamuse, Jõgevamaa

Koolituse info: Eesti Ujumisliidu „Õpime ujuma“ koolitajad  annavad koolitusel osalejatele praktilised ja metoodilised oskuse lasteaia laste järk järgult ja mänguliselt ujumisoskuse osaoskuste omandamiseks ( veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, vees edasiliikumine). Peamine rõhk on „Õpime ujuma“ õpikus kirjeldatud harjutusvara eesmärgipärasel kasutamisel, lisaks ka eesmärgipärasel õppeplaneerimisel ja tundide ülesehitusel. Koolitusel käsitletakse ka veekeskkonnast tulenevaid erisusi laste õpetamisel ja oskuste omandamisel. EUL koolitajad on osalistele abiks ise vees olles harjutusvara omandamisel ning uute vahendite kasutust juhendamas. 

Koolituse maht: 9 akadeemilist tundi

Koolitust viivad läbi:  Julia Kurbat ja Helen Link, kes on saanud  Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu ning Selts Eesti Vetelpääste koostöös spetsiaalse ettevalmistuse. Mõlemad koolitajad on praktilise kogemusega  ujumistundide juhendajad. 

Koolitus on ujumistreenerite EKR 3 abitreeneri erialakoolitus.

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Debug
baseDiffCumulative
script start00
before top template0.0150.015
finish0.0160.031