19.11.2022 "Õpime ujuma 2" koolitus Tartus Teaduskeskuses AHHAA, basseini osa Aura Veekeskuses.

Eesti Ujumisliit kutsub ujumise algõpetuse juhendajaid, treenereid ja kooliujumise õpetajaid osalema "Õpime ujuma 2" koolitusele.

Koolitusele on oodatud kõik, kes õpetavad lapsi ujuma või on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

"Õpime ujuma 2" koolitus põhineb ujumise algõpetuse e-õppematerjalidel (94 õppevideot, e-raamat "Teekond ujumisoskuseni" ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi). E-õppematerjalidele ja koolitusele on aluseks "Õpime ujuma" metoodika ning need on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Pane ennast kirja esimesel võimalusel, sest koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat.

Registreerimise viimane päev on 15. novembril.

Koolitus toimub, kui koolitusele registreerib vähemalt 12 inimest.

Koolituse info:

  • Koolituse maksumus on 115€.
  • Peale koolituse eest tasumist Ujumisliidu kontole, arveid tagantjärele ei väljastata.
  • Koolitusel osaleja saab tunnisuse 10 AT.
  • Koolitus on EKR 3-7 tasemete täiendkoolitus.
  • Koolitusel osalejad saavad koolituselt tasuta kaasa lamineeritud metoodilise juhendmaterjali Teekond ujumisoskuseni, kooliujumise ABC voldikud ja vajadusel "Õpime ujuma" metoodilise juhendmaterjali.

Koolituse ajakava:

19.11 - kell 10:00-18:00

Koolituse detailsem ajakava tegevustega on leitav siit.

Koolituse sisuinfo:

  • "Õpime ujuma 2" koolitusel osalejad saavad koolituselt oskused ja teadmised, kuidas efektiivsemalt kasutada esimese kooliastme õpilastele eakohast metoodikat ja digitaalseid õppematerjale ujumisoskuse andmisel. Lisaks oskab selle koolituse läbinud juhendaja uute õppematerjalide võimalusi kasutades eesmärgipärasemalt õppeprotsessi kaasata vabastatud ja edasijõudnud õpilased.
  • Lisaks saavad õpetajad teadmise, millist rolli õppetöös täidavad elektroonilised eneseanalüüsi vahendid ja kuidas elektroonilised õppematerjalid toetavad kaasaegset õpikäsitust ja lõimimist.
  • "Õpime ujuma 2" koolitus on loogiline jätk Õpime ujuma metoodika kahepäevasele põhikoolitusele, sobib ujumise algõpetuse juhendamise oskuste täiendamiseks ja täiendkoolituseks.
  • "Õpime ujuma 2" koolitus on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Koolitust viib läbi: Maria Trei, kes on ujumistreener ja ujumisõpetaja Kuusalu Keskkoolis ja kes on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu ning Selts Eesti Vetelpääste koostöös spetsiaalse ettevalmistuse.

Koolituse praktine osa toimub basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts.
Lisaks e-õppevahendite kasutamiseks seade (tahvelarvuti, arvuti või nutitelefon).

Lisainfo : 

Info koolituse sisu kohta: Maria Trei - maria.ujumine@gmail.com 

Info registreerimise kohta: Kirsti Mäesepp - kirsti@swimming.ee, 5132991

Koolituse toimumiskoha aadress: Teaduskeskus AHHAA (Seminariruum Apollo), Sadama 1, 51044, Tartu
Basseini osa: Aura Veekeskus, Turu tn 10, 51014, Tartu

Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise ning eestindamise tellis Haridus- ja Teadusministeerium ning tootmist rahastas Euroopa Sotsiaalfond meetme Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt.

 

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Arve
Ei vaja arvet (kannan osalustasu 115 eurot MTÜ Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE507700771008840232. Lisage ülekande selgitusse: koolitus, koolituse kuupäev ja osaleja nimi)
Soovin arvet

Debug
baseDiffCumulative
script start00
before top template0.0160.016
finish0.0140.029