26.08-27.08.2021 "Õpime ujuma" koolitus Kiviõli I Keskkoolis, Viru 14, Kiviõli, Ida-Virumaa

Eesti Ujumisliit kutsub ujumise algõpetuse juhendajaid osalema kahepäevasele praktilisele "Õpime ujuma" koolitusele, kus osaleja saab oskused ja teadmised, millega lapsed samm sammult ujuma õpetada. Õppetöös kasutatakse e-õppematerjale (94 õppevideot, e-raamat "Teekond ujumisoskuseni" ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi).

Koolitusele on oodatud kõik, kes õpetavad lapsi ujuma või on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

Osalustasu on 155 eurot. Osalustasu sisaldab kaks päeva õppetööd sh. 4 praktilist osa (5 tundi) basseinis, Eesti Ujumisliidu tunnistust (maht 18 AT) ning kerget einet koolituse mõlemal päeval. Osalejad saavad koolituselt kaasa õppematejalid: "Õpime ujuma" ja "Teekond ujumisoskuseni" raamatud.

Peale koolituse eest tasumist arveid tagantjärele ei väljastata.

Pane ennast kirja esimesel võimalusel, sest koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat.

Registreerimise viimane päev on 16. august 2021.

Koolituse info:

  • Koolitus on EKR 3 taseme koolitus.
  • Koolitus on EKR 4-7 tasemete täiendkoolitus.
  • Kahepäevase koolituse läbimisel saab iga osaleja Eesti Ujumisliidu tunnistuse (maht 18 AT).
  • Eesti Ujumisliit koostab "Õpime ujuma" koolituse läbinutest registrit, mida saab vaadata siit.
  •  Iga koolitusel osaleja saab kaks õpikut, mida koolituse käigus koos uute e-õppevahenditega kasutama õpitakse. "Õpime ujuma" õpik sisaldab metoodikat, üldteadmisi, pedagoogikat ja mängulist harjutusvara (üle 100 harjutuse). "Teekond ujumisoskuseni" sisaldab terve algõpetuse kursuse jagu näidis ujumistunde ja on rohkete illustratsioonidega. Osalejad saavad "Teekond ujumisoskuseni" raamatu lamineeritud versiooni, mis sobib kasutamiseks basseini ääres tunde andes.

 

Koolituse ajakava:

I päev – kell 10:00-18:00

II päev – kell 9:00-15:30

Vaata koolituse täpsemat programmi siit.

Koolituse sisuinfo: 

  • Ujumise algõpetuse juhendajate kahepäevane praktiline koolitus põhineb põhikooli kehalise kasvatuse ainekava ujumise osal.
  • Koolitus annab ujumise algõpetuse juhendajale praktilised juhised ja metoodilise materjali selle kohta, kuidas läbi viia ujumise algõpetuse tunde ja jõuda samm sammult uues kehalise kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemuste ehk ujumisoskuse saavutamiseni.
  • Vaata täpsemat informatsiooni koolituse sisu kohta siit. 

Koolitust viib läbi: Triin Rääsk, Eesti Ujumisliidu koolitaja, Tallinna Ülikooli füsioloogia lektor, ujumistreener. 

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt kahed ujumisriided.
Lisaks e-õppevahendite kasutamiseks seade (tahvelarvuti, arvuti või nutitelefon) ja kirjutusvahend.

Lisainfo: 

Info koolituse sisu kohta: Triin Rääsk - triin.raask@gmail.com

Info registreerimise kohta: Kirsti Mäesepp - kirsti@swimming.ee, 5132991

Koolituse toimumiskoha aadress: Kiviõli I Keskkool, Viru 14, Kiviõli, Ida-Virumaa

Koolitusel kasutatava juhendmaterjali ning e-õppematerjalide eestindamise ja tootmise tellis Haridus- ja Teadusministeerium ning tootmist rahastas Euroopa Sotsiaalfond meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt".

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Arve
Ei vaja arvet (kannan osalustasu 155 eurot MTÜ Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE507700771008840232. Lisage ülekande selgitusse: koolitus, koolituse kuupäev ja osaleja nimi)
Soovin arvet

Debug
baseDiffCumulative
script start00
before top template0.0150.015
finish0.0160.031