Üldandmed

Olimpiada Nikolajenko
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana