Üldandmed

Jelena Slavina
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana