Üldandmed

Ilona Prokofjeva
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana