Üldandmed

Õnne Pollisinski
Harjumaa
Tegutsen treenerina