Üldandmed

Maritta Mark
Läänemaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana