Üldandmed

Erkki Lass
Läänemaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana