Üldandmed

Viive Karnau
Läänemaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana