Üldandmed

Peep Jõevee
Läänemaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana