Üldandmed

Ingrit Keerma
Harjumaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana