Üldandmed

Kuro Link
Pärnumaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana